Daria Borycka Event realizuje przedsięwzięcie pn. „Aplikacja Mobilna Wedding Wishes” 
dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”
Wartość przedsięwzięcia:  73 800,00PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 45 900,00 PLN
– budżet Województwa Dolnośląskiego: 8 100,00 PLN
Top